Ceny lokali mieszkalnych na Łazarzu

Ceny lokali mieszkalnych na os. św. Łazarz w Poznaniu w 2016 r.

W kolejnej edycji analizy rynku mieszkań na Łazarzu zbadaliśmy kształtowanie się cen nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej (z wyłączeniem zasobu spółdzielczego). Opracowanie opiera się na cenach transakcyjnych zawartych w aktach notarialnych sprzedaży nieruchomości.

W 2016 r. na terenie os. św. Łazarz sprzedano na rynku wtórnym ponad 150 lokali mieszkalnych. W roku poprzednim ilość zanotowanych transakcji nieruchomościami lokalowymi była prawie identyczna. Średnia cena lokali w 2016 r. wynosiła 4 684 zł/m2 (w roku poprzednim 4 593 zł/m2), co plasuje osiedle nieco poniżej przeciętnej ceny transakcyjnej w Poznaniu wynoszącej ok. 5 000 zł/m2. Trzeba jednak podkreślić, iż poziom poszczególnych cen był bardzo zróżnicowany. Najniższe ceny osiągały przede wszystkim mieszkania położone we wschodniej części osiedla (tzw. „Dolny Łazarz”), usytuowane często w budynkach w złym stanie technicznym (nieremontowanych kamienicach, o podstawowym standardzie i wyposażeniu), a ich poziom nie przekraczał zwykle 3 500 zł/m2, choć zdażały się pojedyncze transakcje z cenami poniżej 2 000 zł/m2.  Na drugim biegunie znalazły się lokale mieszkalne przy ul. Ułańskiej i ul. Wojskowej, na osiedlu wzniesionym kilka lat temu przez jednego z poznańskich deweloperów, o cenach sięgających 7 500 – 8 500 zł/m2. Zdecydowanie najwyższe ceny zanotowano na terenie kompleksu apartametów przy ul. Wyspiańskiego – tu pojedyncze ceny transakcyjne przekraczały 10 000 zł/m2

MAPA ŚREDNICH CEN LOKALI MIESZKALNYCH NA TERENIE OS. ŚW. ŁAZARZ W 2016 R.:

Mapa cen lokali - Łazarz - 2016 r.

W 2015 r. przeciętnie ceny lokali na os. św. Łazarz wzrosły o około 5%. Rok 2016 przyniósł stabilizację poziomu cen. W zasadzie nie zanotowano istotnych zmian, z wyjątkiem krótkookresowych wahań, mających raczej przypadkowy charakter. 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN LOKALI MIESZKALNYCH NA TERENIE OS. ŚW. ŁAZARZ W 2016 R.:

Trend cen - Łazarz - 2016 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych w niniejszej publikacji. Przedstawione informacje mogą być wykorzystywane po uprzednim uzyskaniu zgody autora, jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.