Dlaczego warto zamówić operat szacunkowy?

2012-10-18

Operat szacunkowy, a więc pisemna opinia o wartości nieruchomości o treści ściśle określonej przepisami prawa, stanowi dokument, w którym rzeczoznawca majątkowy wypowiada się na temat możliwej do uzyskania na rynku ceny danej nieruchomości. Oprócz części obliczeniowej opracowanie takie zawiera szczegółowy opis nieruchomości wraz ze wskazaniem jej zalet i wad mających wpływ na wartość, funkcji i przeznaczenia nieruchomości (tj. sposobu, w jaki można z niej korzystać), stanu prawnego, a także analizę lokalnego rynku, w tym kształtowania się cen nieruchomości podobnych, informacje o popycie i podaży i charakterystykę danej lokalizacji.

Odbiorca takiego opracowania otrzymuje zatem kompendium wiedzy na temat nieruchomości, którą zamierza kupić/sprzedać/wynająć wraz z informacjami na temat ewentualnych ryzyk związanych z transakcją. Zakup czy sprzedaż nieruchomości tanowi zwykle życiową decyzję i pochłania relatywnie duże zasoby finansowe, niewspółmierne do kosztu sporządzenia wyceny, czy choćby prowizji za udzielenie kredytu bankowego. Warto zatem zminimalizować ryzyko tak poważnej inwestycji zlecając wcześniej wykonanie opinii o wartości nieruchomości profesjonaliście, który będzie w stanie obiektywnie wskazać kluczowe czynniki decydujące o jej atrakcyjności.

Zapraszamy zatem do korzystania z naszch usług, z przyjemnością odpowiemy również na wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące wyceny nieruchomości.