Kształcimy się nieustannie

2014-03-06

Mimo ponad 5-letniego czynnego doświadczenia na rynku i wykonania w tym okresie kilkuset wycen, opinii, opracowań i eksperytz dotyczących najróżniejszych nieruchomości nie spoczywamy na laurach i nieustannie podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i kursach branżowych.

Na stronie o naszych kompetencjach można znaleźć zaświadczenia o uczestnictwie w organizowanych w ostatnich latach szkoleniach, a wśród nich m. in. certyfikat Związku Banków Polskich i Polskiej Fedracji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych potwierdzający wysokie kompetencje w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb bankowych. Takim dokumentem legitymuje się jedynie 900 osób z terenu całego kraju, z tego tylko 22 z terenu miasta Poznania (stan na marzec 2014 r.).