O nieruchomościach w Internecie

2010-11-05

W publicznie dostępnych zasobach polskiego Internetu można znaleźć bardzo wiele informacji na temat nieruchomości. Nasz zespół opracował dla Państwa krótką „ściągawkę” dotyczącą zasobów nieruchomości z terenu miasta Poznania, do jakich każdy z Państwa może mieć dostęp przy naprawdę niewielkim wysiłku:

Załóżmy, że znamy jedynie adres pocztowy nieruchomości będącej przedmiotem naszego zainteresowania: Poznań, ul. J. Matejki 58. Na stronie internetowej www.zumi.pl (lub wielu innych o podobnych właściwościach – m.in. www.googlemaps.com), po wpisaniu żądanego adresu uzyskamy mapę z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości:

Klikając w lewym górnym rogu przycisk „Hybryda” uzyskamy zdjęcie satelitarne nieruchomości, na którym po maksymalnym powiększeniu możemy zobaczyć szczegółowe elementy otoczenia (np. sąsiadujący park), charakter drogi dojazdowej (w naszym przypadku asfaltowa), a także sposób zagospodarowania nieruchomości (zwarta zabudowa kamienic, dach pokryty dachówką i papą, drzewa na podwórzu), a nawet policzymy ilość kondygnacji budynku i odnotujemy wiele szczegółów, czasem niewidocznych na pierwszy rzut oka:

W witrynie www.norc.pl możemy natomiast obejrzeć zdjęcia nieruchomości wykonane z ulicy:

Więcej informacji uzyskamy w uruchomionym przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ portalu zawierającym elektroniczne zasoby geodezyjno-kartograficzne Poznania. Na stronie www.city.poznan.pl/mapa_geopoz/, po kliknięciu na „Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny” uzyskamy dostęp do elektronicznej mapy całego miasta, na które dowiemy się m. in.: jaki jest numer geodezyjny działki ewidencyjnej, jej kształt i powierzchnia, a także poznamy dokładne położenie geograficzne według współrzędnych geograficznych:

Uzyskamy tu również informacje o rzeźbie terenu, roślinności, wpisach do rejestru zabytków, czy kategorii przebiegających obok dróg, a także zlokalizowanych nieopodal obiektów użyteczności publicznej:

Do tych i wielu innych danych możemy dotrzeć odpowiednio manewrując warstwami mapy w menu po lewej stronie ekranu.

Skoro znamy już położenie, sąsiedztwo i charakter nieruchomości, a także numer działki ewidencyjnej, możemy zechcieć jeszcze uzyskać informację o przeznaczeniu terenu (szczególnie istotne w przypadku gruntów niezabudowanych, ale także aby upewnić się, czy np. w pobliżu przedmiotowej nieruchomości nie jest planowana droga szybkiego ruchu albo wielkopowierzchniowe centrum handlowe). W analizowanym przypadku sprawdziliśmy, na podstawie portalu GEOPOZu, że nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje plan miejscowy (w pobliżu jest on opracowany jedynie dla terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich):

W takiej sytuacji bardziej generalnym opracowaniem planistycznym, wyznaczającym zarys planowanych funkcji przestrzenno-urbanistycznych,  jest studium gminne. Dla obszaru Poznania dostępne jest ono na witrynie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – www.mpu.pl:

Znajdziemy tam m. in. załącznik graficzny do studium, który precyzuje, możliwe sposoby zagospodarowania nieruchomości i otoczenia, wraz z częścią tekstową zawierającą szczegółowe opisy uwarunkowań planistycznych:

Znając numer ewidencyjny działki geodezyjnej, uzyskamy (tym razem już odpłatnie) z portalu kw.info.pl (niestety, póki co baza nie obejmuje miasta Poznania, a jedynie powiaty poznański, pruszkowski i część Warszawy) numer księgi wieczystej nieruchomości:

Na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajduje się elektroniczna baza ksiąg wieczystych:

Po wpisaniu numeru KW nieruchomości dotrzemy do pełnej treści księgi wieczystej, w której dostępne są informacje o właścicielach, obciążeniach hipotecznych, czy ewentualnych ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością:

Tak zebrane informacje znakomicie ułatwią podjęcie decyzji np. o ewentualnym nabyciu nieruchomości. Oczywiście nie stanowią one oficjalnych, urzędowych dokumentów i nie należy bezgranicznie ufać zamieszczonym w ww. portalach informacjom.

Każda, z pozoru nawet najbardziej typowa nieruchomość, charakteryzuje się specyficznymi uwarunkowaniami wpływającymi na jej wartość, możliwość obrotu, atrakcyjność. Identyfikacja tych elementów jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznego obrotu i jednocześnie minimalizacji ryzyka dla podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości. Przed podjęciem ostatecznych decyzji, nierzadko angażujących znaczny kapitał, zachęcamy zatem Państwa do skorzystania z usług profesjonalistów zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości – z przyjemnością pomożemy w podjęciu właściwej decyzji. Zapraszamy do kontaktu z nami.