Odwrócony kredyt hipoteczny

2010-05-15

W dniu 19 kwietnia 2010 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (ang. reverse mortgage).

Projekt przewiduje, że instytucja kredytująca (najczęściej bank) zawierając z kredytobiorcą umowę odwróconego kredytu hipotecznego, zobowiąże się do wypłaty oznaczonej w umowie kwoty środków pieniężnych regularnie przez określony czas lub udostępnienia kwoty kredytu w formie wypłaty jednorazowej. Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego będzie wartość rynkowa nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kredytobiorca do dnia swojej śmierci pozostanie właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i będzie miał prawo do zamieszkiwania w nieruchomości do dnia swojej śmierci.

Odwrócony kredyt hipoteczny w założeniach ma być produktem finansowym, który będzie pełnił funkcję dodatku do otrzymywanych dochodów (np. emerytury, renty). Rozwiązanie takie jest stosowane w wielu krajach i cieszy się powodzeniem zwłaszcza wśród starszych wiekiem osób. Działające w Polsce banki również wyrażają zainteresowanie wprowadzeniem tego rodzaju usługi dla swoich klientów.