Podnosimy kwalifikacje

2011-03-22

Nieustannie podnosimy kwalifikacje, aby zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość świadczonych usług. W ostatnich miesiącach uczestniczyliśmy m. in. w specjalistycznym kursie dla biegłych sądowych traktującym o specyfice pracy na zlecenie organów sprawiedliwości oraz w 6-dniowym szkoleniu "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności", którego celem jest przede wszystkim kompleksowe przygotowanie rzeczoznawcy majątkowego do sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb bankowych:

Zapraszamy do korzystania z naszych usług - coraz lepiej "znamy się na rzeczy" :)