Kontakt

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Gryglaszewski

ul. E. Orzeszkowej 16

60-778 Poznań

m: +48 608 592 052

t: +48 61 670 81 29

więcej

Nasze atuty

Dowodem najwyższej jakości naszych usług są:

 • państwowe uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (uprawnienia zawodowe nr 4659),
 • certyfikat Związku Banków Polskich i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych nr 197/2011 potwierdzający wysokie kwalifikacje do wyceny nieruchomości dla potrzeb banków
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego należącym do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych na sumę do 25 000 euro
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach, seminariach zawodowych.

W codziennej pracy przestrzegamy niezmiennie następujących zasad:

 • działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi, 
 • przestrzegamy Kodeksu Etyki Rzeczoznawców Majątkowych, 
 • oczywistym jest dla nas bezwarunkowe zachowanie tajemnicy zawodowej związanej z wykonywanymi czynnościami i poszanowanie prywatności Klientów, 
 • elastycznie dostosowujemy warunki i terminy priorytetowo traktując potrzeby każdego Klienta, 
 • obok poprawności merytorycznej naszych opracowań dbamy o ich wysoki poziom redakcyjny i techniczny, 
 • szanujemy swoich Klientów, ich czas i pieniądze; każdego słuchamy z zaangażowaniem i szczerze odpowiadamy na potrzeby, 
 • działamy w zgodzie z etyką biznesu i tego samego oczekujemy od naszych Klientów, 
 • po prostu znamy się na rzeczy!