Kontakt

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Gryglaszewski

ul. E. Orzeszkowej 16

60-778 Poznań

m: +48 608 592 052

t: +48 61 670 81 29

więcej

Analiza stanu nieruchomości

Chcesz poznać obiektywną, wszechstronną ocenę posiadanej lub nabywanej nieruchomości? Odziedziczyłeś w spadku nieruchomość i potrzebujesz doradztwa, co z nią uczynić? Zamierzasz zminimalizować ryzyko rozważanej inwestycji?

Przeprowadzimy badanie nieruchomości pod kątem prawnym, technicznym, uwarunkowań planistycznych i innych. We współpracy z szerokim gronem specjalistów branżowych przygotujemy kompletny raport uwypuklający szanse, ryzyka i zagrożenia związane nawet z najbardziej unikalną, specyficzną nieruchomością. Nasze opracowanie będzie nieodzowną pomocą w podjęciu racjonalnej decyzji dotyczącej majątku wartego tysiące czy miliony złotych. Z pewnością warto wydać ułamek tej kwoty na wyczerpującą informację profesjonalistów rynku nieruchomości.

Katalog naszych usług doradczych jest otwarty. Zachęcamy do kontaktu – spróbujemy odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące nieruchomości.