Kontakt

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Gryglaszewski

ul. E. Orzeszkowej 16

60-778 Poznań

m: +48 608 592 052

t: +48 61 670 81 29

więcej

Ceny

Koszt sporządzenia wyceny (operatu szacunkowego) nie jest zależny od wartości nieruchomości, jest natomiast wypadkową następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, 
  • celu wyceny, 
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla rzetelnego przeprowadzenia procesu szacowania, 
  • terminu i warunków wykonania opracowania, 
  • kosztów bezpośrednich ponoszonych w związku z wykonanymi pracami (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, opłaty urzędowe), 
  • stopnia rozpoznania rynku lokalnego dla danej nieruchomości w momencie rozpoczynania prac. 

Koszt naszych usług jest zawsze ustalany indywidualnie ze względu na specyfikę każdej nieruchomości i brak powtarzalności przedmiotów analizy.

Wstępną analizę sprawy przeprowadzamy bezpłatnie. Zapraszamy do korzystania z naszych usług i złożenia zapytania ofertowego.