Kontakt

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Gryglaszewski

ul. E. Orzeszkowej 16

60-778 Poznań

m: +48 608 592 052

t: +48 61 670 81 29

więcej

Wycena nieruchomości

Bank lub instytucja publiczna wymagają od Ciebie operatu szacunkowego? Uczestniczysz w sporze sądowym dotyczącym nieruchomości lub reprezentujesz swojego Klienta jako profesjonalny pełnomocnik? Prowadzisz negocjacje? Rozliczasz się ze współwłaścicielami? Chcesz po prostu znać obiektywną wartość Twojej nieruchomości lub rozważasz inwestycję?

W ramach usług rzeczoznawstwa majątkowego oferujemy wykonanie profesjonalnych operatów szacunkowych i opinii dotyczących:

 • gruntów niezabudowanych, 
 • lokali mieszkalnych i użytkowych, lokali spółdzielczych,
 • nieruchomości komercyjnych: przemysłowych, magazynowych, biurowych,
 • zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości rolnych,
 • budynków mieszkalnych, kamienic, osiedli wielorodzinnych, budowli oraz ich części,
 • nieruchomości nietypowych (dotychczas wycenialiśmy m. in. zorganizowane obiekty rolne, zabytkowe dwory i pałace, elektrownie wiatrowe, szpital, zbiorniki wodne, kompleksy gruntów inwestycyjnych, elektrociepłownię, elewatory zbożowe, hotele i wiele innych),
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • praw obligacyjnych: stawek czynszu najmu, dzierżawy, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Wyceny sporządzamy dla różnorodnych celów, w tym między innymi:

 • negocjacji i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
 • zabezpieczenia wierzytelności (np. kredyty bankowe),
 • ustalenia wartości początkowej dla potrzeb księgowych, wniesienia aportu, amortyzacji,
 • przekształceń własnościowych, sprawozdań finansowych,
 • upadłościowych i egzekucyjnych,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • ustalenia opłat cywilno-prawnych (użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie),
 • podziału majątku,
 • podatkowych, spadkowych,
 • określenia wartości indywidualnej według potrzeb konkretnego Inwestora.

Powyższe przykłady nie wyczerpują naszej znajomości rzeczy. Zachęcamy do kontaktu - odpowiemy na każde pytanie dotyczące nieruchomości.